Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG LĐLĐ TỈNH                  
Email: vanthuldtha@gmail.com

Chánh văn phòng: Nguyễn Minh Cảnh
Điện thoại: 0912.395.404
CQ: (037)3.751227
 

Phó Chánh văn phòng: Lê Xuân Hùng
DD: 0945.732.748
CQ: (037)3.725807


a/ Chức năng:

   - Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐvà công tác Công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phcụ vụ hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

b/ Nhiệm vụ:

   - Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hào chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.

    - Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tình pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

   - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế dộ thông tin báo cáo theo quy định.

   - Tham gia phối hợp với các Ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và công đoàn. Chủ trị hoặc phối hợp cùng các Ban tham gia xây dựng các văn bản và một số Đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh gia, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việct hực hiện Nghị quyết, Quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

   - Giúp Phó Chủ tịch Thường trực chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp BTV,BCH và các cuộc họp của LĐLĐ tỉnh.

   - Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện đưa đón, nơi ăn ở khách đến công tác.Tổ chức phục vụ các Hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự trị an trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn tổ chức sơ kết, Hội nghị dân chủ cơ quan.

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa