Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC LĐLĐ TỈNH                  
Email: tochucldtha@gmail.com

Trưởng ban:   Lê Chung Văn                         
            ĐT :   0912.402.666

  

 a/ Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

b/ Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chánh sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ.

- Thẩm định và trình Ban Thường vụ các Đề án về tổ chức, cán bộ, nhân dự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ Công đoàn khi có yêu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ uỷ quyền:

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các Ban, các cấp Công đoàn và các cấp đơn vị trực thuộc;

- Dự thảo các Quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Công đoàn;

- Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ;

- Nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;

- Thực hiện chính sách cán bộ;

- Bảo vệ chính trị nội bộ và công tác Văn phòng Đảng Đoàn;

- Dự thảo các Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ;

- Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn;

- Sơ, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ.

- Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật xét duyệt khen thưởng và đề nghị khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa