Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   BAN NỮ CÔNG

alt

Thường trực và Ban nữ công

alt

- Trưởng ban: Lê Thị Kim Liên

   ĐT:0983909580

- Phó ban: Lê Thị Bích
  ĐT: 097.390.4107
 

     a/ Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về côngt ác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

 

     b/ Nhiệm vụ:

- Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ.

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em và công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, kế haọch hoá gia đình.

- Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đè xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ, trẻ em.

-Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề Nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn.

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa