Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   UỶ BAN KIỂM TRA

ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH                  
Email: uybankiemtraldtha@gmail.com

Trưởng ban: Nguyễn Văn Thu
Điện thoại: 0912798450

Phó ban: Nguyễn Thị Nga
Điện thoại:094.915.0224

 

1/ Chức năng:

   Giúp Ban Chấp hành, Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ Thanh Hoá, thực hiệc Kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn; Kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công đoàn, Kiểm tra tài chính - tài sản và kinh tế công đoàn ở đồng cấp và cấp d­ưới; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn đồng thời phối hợp  cùng với các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo của CNVC-LĐ. Theo dõi, h­ướng dẫn việc giải quyết đơn thư­ khiếu nại tố cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2/ Nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng quy chế, ch­ương trình công tác, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm để thực hiện, đồng thời chỉ đạo, hư­ớng dẫn uỷ ban Kiểm tra công đoàn cấp d­ưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ X Công đoàn Việt Nam.

- Phối hợp với các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh tổ chức Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

- Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp d­ưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn đồng cấp và cấp d­ưới.

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Th­ờng vụ giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nư­ớc và ng­ười sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVC LĐ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bồi d­ưỡng, h­ướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với uỷ viên uỷ ban Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp d­ưới.

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa