Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Ban chấp hành LĐLĐ - XIX

 

DANH SÁCH

Trích ngang Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(Kèm theo Tờ trình số   39/TTr-LĐLĐ ngày   01/12/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa)

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NGÀY SINH

Dân tộc

QUÊ QUÁN

ĐẢNG VIÊN

(ngày KN và ngày CT)

TRÌNH ĐỘ

Nam

Nữ

GDPT

Chuyên môn

Chính trị

 1.  

Ngô Tôn Tẫn

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIX

21/10/1960

 

Kinh

Quang Trung,

Vụ Bản,

Nam Định

02/10/1984

02/10/1985

10/10

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Lương Thị Minh

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIX

 

01/5/1965

Kinh

Hoằng Phong, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

22/12/1993

22/12/1994

10/10

Cử nhân Văn hóa

Cao cấp

 1.  

Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIX

24/6/1960

 

Kinh

Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

18/12/1982

18/6/1984

10/10

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Hà Xuân Thành

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIX

15/02/1970

 

Kinh

Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

22/12/2003

22/12/2004

12/12

Cử nhân

Luật

Cao cấp

 1.  

Nguyễn Văn Thu

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

21/8/1961

 

Kinh

Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

13/4/1988

13/4/1989

10/10

Cử nhân Kinh tế

 

Cao cấp

 

 

 1.  

Đinh Đăng Luyện

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Trưởng ban Tuyên giáo.

03/10/1960

 

Thổ

Bình Lương, Như Xuân, Thanh Hóa

03/02/1983

03/02/1984

10/10

Cử nhân XD Đảng và CQ NN

Cao cấp

 1.  

Lê Chung Văn

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Phó Trưởng ban Tổ chức

15/7/1977

 

Kinh

Phong Lộc,

Hậu Lộc,

Thanh Hóa

02/8/2004

02/8/2005

12/12

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Sơ cấp

 1.  

Nguyễn Xuân Tuấn

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Phó Trưởng ban Chính sách-Pháp luật

07/5/1974

 

Kinh

Dân Lực,

Triệu Sơn,

Thanh Hóa

05/01/2011

05/01/2012

12/12

Thạc sỹ

Luật

Cao cấp

 1.  

Lê Minh Điệp

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Phó Trưởng ban Tài chính

01/01/1972

 

Kinh

Hải Ninh,

Tĩnh Gia,

Thanh Hóa

19/5/2003

19/5/2004

12/12

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Cao cấp

 1.  

Lê Khắc Bình

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

16/02/1975

 

Kinh

Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

26/4/2009

26/4/2010

12/12

Kỹ sư

Bảo hộ lao động

Cao cấp

 1.  

Lê Thị Kim Liên

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Trưởng ban Nữ công

 

10/02/1972

Kinh

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

24/5/2006

24/5/2007

12/12

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Đào Công Bình

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ ngành Nông nghiệp &PTNT

15/8/1965

 

Kinh

Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định

02/12/1993

02/12/1994

10/10

Kỹ sư Nông nghiệp

Cao cấp

 1.  

Vũ Tuấn Minh

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ KKTNS và CKCN

20/12/1960

 

Kinh

Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An

09/02/1988

09/02/1989

10/10

Cử nhân Hành chính

Cao cấp

 1.  

Mai Bá Nam

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh

10/11/1968

 

Kinh

Nga Yên,

Nga Sơn, Thanh Hóa

08/3/1993

08/3/1994

12/12

Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

 

Cao cấp

 

 1.  

Hoàng Thị Yến

Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thanh Hóa

 

18/11/1965

Kinh

Xuân Khánh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

03/02/1992

03/02/1993

10/10

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Nguyễn Minh Cảnh

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

03/02/1980

 

Kinh

Thọ Diên,

Thọ Xuân, Thanh Hóa

28/9/2005

28/9/2006

12/12

Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

Trung cấp

 1.  

Trịnh Thanh Hải

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Nhà Văn hóa LĐLĐ tỉnh

16/3/1969

 

Kinh

Phù Việt, Thạch Hà,

Hà Tĩnh

19/5/2003

19/5/2004

12/12

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Lê Thị Hương

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Cty TNHH Du lịch – Dịch vụ CĐ T. Hóa

 

12/6/1966

Kinh

Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

18/01/2002

18/01/2003

10/10

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Cao cấp

 1.  

Phạm Ngọc Điệp

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ ngành Công thương

07/6/1969

 

Kinh

Ninh Giang, Hoa Lư,

Ninh Bình

26/6/1990

26/6/1991

12/12

Cử nhân Luật

Cao cấp

 1.  

Lê Thanh Sơn

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ ngành Giao thông Vận tải

15/10/1971

 

Kinh

Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

22/12/2001

22/12/2002

10/10

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Cao cấp

 1.  

Lê Văn Thực

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng

03/4/1978

 

Kinh

Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

03/7/2003

03/7/2004

12/12

Cử nhân Giáo dục Chính trị

Đang học Trung cấp

 1.  

Mai Gia Bình

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ ngành Y tế

10/6/1962

 

Kinh

Xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

25/3/1985

25/3/1986

10/10

Bác sĩ chuyên khoa 1

Cao cấp

 1.  

Nguyễn Văn Khoa

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sầm Sơn

12/01/1972

 

Kinh

P. Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

22/5/1997

22/5/1998

12/12

Cử nhân Xã hội học

Cao cấp

 1.  

Trịnh Thị Diễm Lệ

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Bỉm Sơn

 

20/4/1982

Kinh

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

14/9/2009

14/9/2010

12/12

Cử nhân Luật

Trung cấp

 1.  

Bùi Thị Nga

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nga Sơn

 

23/11/1967

Kinh

Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa

15/6/1996

15/6/1997

12/12

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Trung cấp

 1.  

Nguyễn Minh Hùng

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hóa

02/4/1970

 

Kinh

Hoằng Phong, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

24/7/1999

24/7/2000

12/12

Thạc sĩ Quan hệ công chúng

Cao cấp

 1.  

Nguyễn Thị Hóa

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tĩnh Gia

 

10/4/1968

Kinh

Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

29/4/2000

29/4/2001

12/12

Cử nhân Toán học

Cao cấp

 1.  

Phạm Thị Minh

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hà Trung

 

17/9/1972

Kinh

Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa

08/02/1999

08/02/2000

12/12

Cử nhân Tâm lý học

Cao cấp

 1.  

Trình Ngọc Quang

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hậu  Lộc

07/6//1963

 

Kinh

Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

01/7/1985

01/7/1986

10/10

Cử nhân Báo chí

Cao cấp

 1.  

Hà Long Biên

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thành

10/10/1960

 

Kinh

Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

31/12/1981

30/6/1983

10/10

Cử nhân

Kinh tế

 

Cao cấp

 

 1.  

Trịnh Thị Khanh

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Thủy

 

16/10/1974

Kinh

Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa

22/6/2000

22/6/2001

12/12

Cử nhân Xã hội học

Cao cấp

 1.  

Lưu Thị Thương

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc

 

23/3/1980

Kinh

Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa

05/8/2005

05/8/2006

12/12

Cử nhân Luật

Cao cấp

 1.  

Lê Thanh Hải

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Như Xuân

12/9/1963

 

Kinh

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

03/02/1986

03/02/1987

10/10

Kỹ sư Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Hoàng Văn Huy

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Triệu Sơn

02/9/1966

 

Kinh

Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa

20/5/1986

20/5/1987

10/10

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Hà Văn Mới

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quan Sơn

09/2/1974

 

Thái

Trung Hạ, Quan Sơn, Thanh Hóa

18/10/1999

18/10/2000

12/12

Cử nhân Xã hội học

Cao cấp

 1.  

Nguyễn Đăng Khoa

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Lặc

20/12/1968

 

Kinh

Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

27/12/1993

27/12/1994

12/12

Cử nhân

GD Tiểu học

Cao cấp

 1.  

Trương Văn Dũng

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bá Thước

11/02/1964

 

Kinh

Lâm Xa,

Bá Thước, Thanh Hóa

03/7/1995

03/7/1996

12/12

Cử nhân Quản lý Giáo dục

Cao cấp

 1.  

Nguyễn Thành Luân

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thọ Xuân

14/5/1963

 

Kinh

Thọ Diên,

Thọ Xuân, Thanh Hóa

03/11/1989

03/11/1990

10/10

Cử nhân XD Đảng & CQ

Cao cấp

 1.  

Lê Văn Hà

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ trường ĐH Hồng Đức.

22/6/1974

 

Kinh

Hải Bình,

Tĩnh Gia, Thanh Hóa

21/12/2002

21/12/2003

12/12

Thạc sỹ Giáo dục học

Cao cấp

 1.  

Phạm Quốc Bảo

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

10/9/1962

 

Kinh

Hòa Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

06/6/1985

06/12/1986

10/10

Cử nhân luật

Cao cấp

 1.  

Dương Văn Huệ

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX,  Phó Giám đốc Sở Lao động TB &XH

03/7/1963

 

Kinh

Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa

19/6/1987

19/6/1988

10/10

Bác sĩ chuyên khoa I

Cao cấp

 1.  

Lê Xuân Minh

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ Sở KH&CN Thanh Hóa

10/7/1971

 

Kinh

Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

11/10/2004

11/10/2005

12/12

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

 1.  

Trịnh Xuân Thúy

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

27/7/1972

 

Kinh

Tiến Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

29/9/2002

29/9/2003

12/12

Thạc sỹ Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Nguyễn Văn Tám

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

05/8/1965

 

Kinh

Thọ Vực, Triệu Sơn, Thanh Hóa

03/9/1992

03/9/1993

12/12

Thạc sỹ Kinh tế

Cao cấp

 1.  

Lương Thị Hoa

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 

21/8/1977

Thái

Cán Khê,

Như Thanh, Thanh Hóa

18/3/2004

18/3/2005

12/12

Thạc sĩ Lịch sử Đảng

Cao cấp

 1.  

Trần Viết Trường

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ Cty Điện lực Thanh Hóa

13/6/1961

 

Kinh

Mỹ Thắng, Mỹ Lộc,

 Nam Định

13/4/1989

13/4/1990

10/10

Kỹ sư Hệ thống Điện

Cao cấp

 1.  

Lê Xuân Lanh

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX,  Chủ tịch CĐ Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

21/02/1971

 

Kinh

Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

23/3/1997

23/3/1998

12/12

Cử nhân luật

 

Cao cấp

 

 

 1.  

Nguyễn Văn Tý

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH giầy Rollport Việt Nam

25/8/1984

 

Kinh

Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 

12/12

 

 

 1.  

Lê Thị An

Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam

 

19/5/1984

Kinh

Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh Hóa

26/3/2013

26/3/2014

12/12

Cử nhân Xã hội học

Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
 • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
 • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
 • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa