Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Kế hoạch thanh tra   /   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

I. Công tác trọng tâm tháng 11/2017:

         1. Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền Đại hội và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa.

         2. Phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa.

         3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động.

II. Lịch tổ chức các sự kiện trong tháng 11/2017:

         1. Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ chào mừng Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa: Từ ngày 23 đến ngày 24/11/2017.

         2. Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Từ ngày 28 đến ngày 30/11/2017.

 

              (Lưu ý: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ có công văn mời dự riêng).

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;                

- Ban Dân Vận; VP; UBKT Tỉnh uỷ;        

- Uỷ Ban MTTQ tỉnh;

- T/T LĐLĐ tỉnh;

- Các ban, đơn vị TT LĐLĐ tỉnh

- CĐ ngành; LĐLĐ huyện, thị xã,

  thành phố, CĐCS trực thuộc;

- L­ưu VP LĐLĐ tỉnh.

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

                  Lương Thị Minh

       

 

Các bài viết liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0373.852.369 ; Fax: 0373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa