Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018

I. Công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nắm chắc tình hình CNVCLĐ, thực hiện hiệu quả Công văn số 947 - CV/TU, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Quốc khánh 02/9/2018.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội XII, Công đoàn Việt Nam.

3. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên Công đoàn Giỏi năm 2018.

 

II. Dự kiến các hội nghị tháng 9 năm 2018:

 

Thời gian

Nội dung

15+16/9/2018

 

Hội thi Báo cáo viên Công đoàn giỏi năm 2018

27/9/2018

 

HN Tập huấn kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, phản ứng nhanh đối với các vụ ngừng việc tập thể, đình công có yếu tố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

28/9/2018

 

HN Giao công tác ban tư tưởng

 

 

 

           (Lưu ý: Từng hội nghị sẽ có công văn mời dự riêng)

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;                

- Ban Dân Vận; VP; UBKT Tỉnh uỷ;        

- Uỷ Ban MTTQ tỉnh;

- T/T LĐLĐ tỉnh;

- Các ban, đơn vị TT LĐLĐ tỉnh

- CĐ ngành; LĐLĐ huyện, thị xã,

  thành phố, CĐCS trực thuộc;

- L­ưu VP LĐLĐ tỉnh.

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lương Thị Minh

         

 

Các bài viết liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa