Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn   /   Một số hoạt động của UBKT CĐGD huyện Yên Định học kỳ I năm học 2011 – 2012.
Một số hoạt động của UBKT CĐGD huyện Yên Định học kỳ I năm học 2011 – 2012.
Kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn, kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn học kỳ I năm học 2011 – 2012 của các đơn vị, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn năm học 2011 – 2012 của Công đoàn Giáo dục huyện về công tác kiểm tra, trong học kỳ I UBKT Công đoàn Giáo dục huyện Yên Định đã tiến hành kiểm tra 36 đơn vị Công đoàn cơ sở trường học thuộc các cụm Công đoàn các đơn vị: Nhất – Tâm – Giang – Phú; Ninh – Hùng - Lạc - Thịnh; Lâm - Lộc - Thọ - Trung, với nội dung cụ thể:

Kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn, kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn học kỳ I năm học 2011 – 2012 của các đơn vị, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Kiểm tra việc xây dựng các quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, UBKT; việc duy trì chế độ sinh hoạt của BCH, Ban Thường vụ và các chuyên đề, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của các đơn vị.

Kiểm tra hồ sơ công đoàn theo thống nhất quy định của Công đoàn ngành dựa trên cơ sở quy định của điều lệ Công đoàn, gồm các loại: Biên bản họp BTV, BCH; Biên bản hội nghị công đoàn, biên bản họp tổ công đoàn; sổ tổ chức; sổ nữ công; Sổ thanh tra nhân dân; sổ UBKT công đoàn...

Kiểm tra việc thực hiện trích nộp 2% KPCĐ và quản lý thu - chi tài chính, tài sản công đoàn, việc lập dự toán, báo cáo quyết toán theo đúng quy định; việc mua sắm tài sản, thực hiện giảm chi hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm tra kết quả vận động CNVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện tốt kế hoạch hoạt động công tác công đoàn của đơn vị mình và các nội dung được kiểm tra, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sông vật chất tinh thần của các đơn vị công đoàn cơ sở đối với cán bộ đoàn viên được đẩy mạnh; công đoàn các đơn vị thực hiện tốt chức năng phối hợp với nhà trường và các tổ chức khác vận động đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong nhà trường, các phong trào thi đua và các cuộc vận động mà cấp trên phát động.

 

Nguyễn Thị Thanh - CĐGD huyện Yên Định


Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa