Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Xây dựng tổ chức công đoàn   /   Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành đề án: “Công đoàn tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”
Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành đề án: “Công đoàn tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”
Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Đề án “Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2020-2023”.

Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với người sử dụng lao động trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và tác phong làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần tăng năng suất lao động cá nhân, tăng tiền lương, tăng thu nhập của người lao động, từ đó cái thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, tạo việc làm bền vững cho người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.

Ảnh minh họa

Đề án đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% các cấp CĐ tuyên truyền, vận động và tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ), NLĐ trong việc chung tay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn phấn đấu đủ năng lực thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 150 nghìn người trong giai đoạn 2020-2023. Trong đó: Cao đẳng chiếm 5%; trung cấp chiếm 20%; sơ cấp chiếm 35%; day nghề dưới 3 tháng chiếm 40%; phấn đấu trên 80% NLĐ sau khi được đào tạo nghề có việc làm và thu nhập ổn định. Hằng năm, phấn đấu 90% CĐCS có ít nhất một hoạt động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 70% thỏa ước lao động tập thể kí mới có điều, khoản quy định về việc hằng năm doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kĩ năng cho NLĐ tại DN.  Đề án xác định 7 nhiệm vụ cần triển khai, gồm:

1. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống công đoàn và xã hội về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thamg gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Tuyên truyền, vận động NLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, sức khỏe, đời sống tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó với cơ quan, đơn vị.

3. Phát động các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng.

4. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

5. Chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, kí kết và thực hiện TƯLĐTT góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

6. Phát huy hiệu quả hoạt động các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

7.Huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

                                           PHẠM NGỌC ĐIỆP (Nguồn NLĐ.com.vn)

 

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa