Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính năm 2018, giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Ngày 25/ 3/2019 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2018,giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

Điều lệ Công đoàn (CĐ) Việt Nam quy định: “Công tác kiểm tra của CĐ là nhiệm vụ của ban chấp hành CĐ mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức CĐ. Mỗi cấp CĐ phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của CĐ cấp trên”. Trên tinh thần đó, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam, qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa kiểm tra các Công đoàn cơ sở trên địa bàn

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban chấp hành, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa, trong 3 ngày từ 15, 16, 17 tháng 5 năm 2018, đoàn kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công tác phát triển kết nạp đoàn viên, chế độ thu chi, sử dụng tài chính công đoàn, việc trích nạp 2% kinh phí CĐ, xây dựng các loại quỹ.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 10/ 4/2018 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Công tác tài chính công đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2013 – 2018

Trong nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn theo NĐ 191-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới. Chỉ đạo 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 và QĐ số 1908 /QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua đó đã tạo sự chủ động cho công đoàn các cấp hoạt động.

Tập huấn về công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2018

Ngày 16/ 11/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018.

Kết quả hoạt động của UBKT công đoàn Thanh Hoá nhiệm kỳ 2008 2013

Kết quả phân loại UBKT các cấp :  Có 987 UBKT xuấ sắc = 35%, loại tốt 338 UBKT = 12%, loại khá 1.099 UBKT= 39%, Loại trung bình 281 UBKT =10%, loại yếu 113 UBKT= 4%

Một số hoạt động của UBKT LĐLĐ huyện Ngọc Lặc

Các nội dung kiểm tra được tiến hành trong đợt này là: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, về việc làm, đời sống của cán bộ, đoàn viên, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, việc tổ chức Hội nghị CBCC và hội nghị người lao động; công tác quản lý tài chính Công đoàn…

Một số hoạt động của UBKT CĐGD huyện Yên Định học kỳ I năm học 2011 – 2012.

Kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn, kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn học kỳ I năm học 2011 – 2012 của các đơn vị, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2012

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và chương trình công tác của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2012 về công tác kiểm tra. Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp theo những nội dung trọng tâm cụ thể sau:

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa