Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn

Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức tập huấn , bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Nhằm tiếp tục thực hiện nghị quyết 6b/ NQ- TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành TLĐ về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp và thực hiện chương trình công tác năm 2019 của UBKT - LĐLĐ tỉnh . Ngày 26/6/2019, UBKT LĐLĐ tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho gần 140 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCS năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm đợt 1 năm 2019 tại 09 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Liên Đoàn Lao Động tỉnh Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính kế toán Công Đoàn năm 2019

Nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót và quán triệt việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong hai ngày 27-28/5/2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính kế toán công đoàn năm 2019 cho 76 đồng chí chủ tài khoản và kế toán các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Tôn Tẫn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các Ban LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính năm 2018, giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Ngày 25/ 3/2019 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2018,giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

Điều lệ Công đoàn (CĐ) Việt Nam quy định: “Công tác kiểm tra của CĐ là nhiệm vụ của ban chấp hành CĐ mỗi cấp nhằm đảm bảo việc thực hiện điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức CĐ. Mỗi cấp CĐ phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của CĐ cấp trên”. Trên tinh thần đó, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam, qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa kiểm tra các Công đoàn cơ sở trên địa bàn

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban chấp hành, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa, trong 3 ngày từ 15, 16, 17 tháng 5 năm 2018, đoàn kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công tác phát triển kết nạp đoàn viên, chế độ thu chi, sử dụng tài chính công đoàn, việc trích nạp 2% kinh phí CĐ, xây dựng các loại quỹ.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 10/ 4/2018 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Công tác tài chính công đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2013 – 2018

Trong nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn theo NĐ 191-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới. Chỉ đạo 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 và QĐ số 1908 /QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua đó đã tạo sự chủ động cho công đoàn các cấp hoạt động.

Tập huấn về công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2018

Ngày 16/ 11/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018.

Kết quả hoạt động của UBKT công đoàn Thanh Hoá nhiệm kỳ 2008 2013

Kết quả phân loại UBKT các cấp :  Có 987 UBKT xuấ sắc = 35%, loại tốt 338 UBKT = 12%, loại khá 1.099 UBKT= 39%, Loại trung bình 281 UBKT =10%, loại yếu 113 UBKT= 4%

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa