Liên kết website

Công đoàn Thanh Hóa với công tác phòng, chống bạo lực gia đình


Gia đình là nơi trú ngụ của hạnh phúc, là tổ ấm, cái nôi nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thơ, nơi trở về sau mỗi lần vấp ngã đối với mỗi con người, là nơi thoả mãn những nhu cầu tình cảm và vật chất của các thành viên, bảo vệ họ trước những căng thẳng của cuộc sống. Thế nhưng, baọ lực gia đình đang là vấn đề mang tính chất toàn cầu, nó xảy ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, bạo lực đang trở thành một trong những nguy cơ biến gia đình thành “địa ngục trần gian”. Theo kết quả báo cáo về vấn đề PCBL GĐ của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, từ năm 2010, trên địa bàn tỉnh ta diễn ra 2745 vụ bạo lực gia đình. Nạn nhân của bạo lực gia đình nhiều nhất là phụ nữ 1615 vụ, người già 261 vụ và trẻ em 514 vụ, bạo lực thân thể là 1322 vụ (chiếm tỉ lệ 48,16%), bạo lực tinh thần 1054 vụ (chiếm 38,39%); bạo lực tình dục là 63 vụ (chiếm 3,2%). Hậu quả của bạo lực gia đình gây ra rất nghiêm trọng, nó không chỉ làm tổn thương đến cuộc sống, sức khoẻ, danh dự của các thành viên trong gia đình, mà còn vi phạm tới các chuẩn mực đạo đức xã hội và quyền con người. Con số đáng báo động trên là tiếng chuông cảnh báo tới các cấp, các ngành có liên quan trong tỉnh hãy chung tay trong công tác phòng, chống Bạo lực gia đình.

Là một tổ chức đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, Công đoàn Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức: Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người, làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình và trái với đạo lý truyền thống văn hóa của dân tộc. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình và đạt được kết quả như sau:

1. Công tác triển khai, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ Phòng, chống bạo lực gia đình:

LĐLĐ tỉnh đã triển khai, quán triệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng chương trình hành động hướng dẫn tới các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện, đặc biệt quan tâm đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ với mục tiêu “Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình”. Hàng năm có từ 80- 85% trở lên gia đình CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa đến nay đã có trên 1.900 cơ quan, đơn vị tổ chức khai trương đơn vị văn hóa và đã có 1224 đơn vị đạt chuẩn văn hóa các cấp, tình trạng xảy ra bạo lực gia đình đã giảm đáng kể.

Thời gian qua công tác Gia đình và việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình luôn được các cấp công đoàn chú trọng, thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi, hội diễn, truyền thông, cấp phát tài liệu, tờ rơi... nhằm tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động, từng bước phát huy những giá trị, truyền thống quý báu, tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy những chuẩn mực của gia đình góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn Luật phòng chống bạo lực gia đình cho 120 cán bộ công đoàn chủ chốt trong hệ thống; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình để tổ chức thực hiện.

Công đoàn các cấp đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình. Hệ thống Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở đã gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được quy định theo yêu cầu Chỉ thị số 106/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền nội dung của Luật và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trong CNVCLĐ.

2. Công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình:

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chương trình hành động về “Bình đẳng giới”, về “Phòng chống bạo lực gia đình” giai đoạn 2005-2010, giai đoạn 2011 - 2015 của TLĐ, của UBND tỉnh Thanh Hóa và Liên đoàn lao động tỉnh. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đều gắn việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 25/5/2005 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy; Kết luận số 55 – KL/TW của Ban Bí thư TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của BCH Tổng LĐLĐ việt Nam (khóa X) về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức triển khai quán triệt và đề ra chương trình hành động cho phù hợp với điều kiện của đơn vị. Theo báo cáo của các cấp công đoàn đã có 85% CĐCS tổ chức triển khai tới 75% CNVCLĐ.

Hướng dẫn các cấp công đoàn, quán triệt, triển khai Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số đến CNVCLĐ.... Năm năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức 66 lớp tập huấn cho 5.605 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt, cán bộ nữ công công đoàn các cấp, người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp về chế độ chính sách đối với lao động nữ; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; Chiến lược DS, SKSS Việt Nam giai đoạn 2011- 2020... Tổ chức 53 buổi nói chuyện chuyên đề liên quan đến chế độ chính sách lao động nữ; quyền và trách nhiệm của lao động nữ; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; chiến lược DS, SKSS Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 cho 5.250 lượt CNLĐ..... In phát hành 46.000 tờ gấp, 12.000 cuốn sổ tay, 2000 tờ tuyên truyền phòng với nội dung quyền và nghĩa vụ đối với lao động nữ,  Luật bình đẳng giới, nuôi con bằng sữa mẹ.... và 200 cuốn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cấp miễn phí cho CNLĐ tại các doanh nghiệp.

Phối hợp với Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh, tổ chức  truyền thông, tư vấn  dân số - SKSS, kỹ năng làm mẹ an toàn, nuôi con bằng sữa mẹ cho 22.347 lượt nữ CNVCLĐ trong các DN, các nông.  lâm trường.....

Thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn - hỗ trợ đoàn viên”, 5 năm qua CNVCLĐ đã đóng góp 10.545.376.000đ, LĐLĐ tỉnh đã trích để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 316 nhà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trị giá 5.247.000.000đ), trong đó có gần 300 nhà là nữ CNVCLĐ và phối hợp với Quỹ tấm lòng vàng - Báo Lao động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam thăm và tặng 418 suất quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 541.600.000đ); trao 20 sổ tiết kiệm cho các cháu học sinh nghèo học giỏi, 2.600 cặp phao cứu sinh và hàng nghìn cuốn vở học sinh cho các cháu học sinh.... (trị giá trên 500.000.000đ)

Thành lập các câu lạc bộ nữ CNVCLĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, giới thiệu về pháp luật lao động, Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các chế độ chính sách đối với lao động nữ, các CLB đã tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn như: Thi tiểu phẩm về mái ấm gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các trò chơi hái hoa dân chủ; thi tìm hiểu về Pháp luật; giao lưu văn nghệ, giao lưu thể thao... thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Nhiều CLB đã tổ chức hoạt động tốt và duy trì hoạt động đều đặn, thường xuyên, trong đó tiêu biểu như: CLB Giáo dục Thành Phố Thanh Hóa, CLB nữ CNVCLĐ huyện Hoằng Hóa, CLB Công ty SaKuRai (CĐ khu KT Nghi sơn), CLB Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta (LĐLĐ huyện Hoằng Hóa), CLB Công ty Công ty Sewon Bentlan, Công ty Winners Vina (LĐLĐ huyện Nga Sơn), CLB Công ty TNHH Hong Mỹ, CLB Công ty TNHH Hong Fu, CLB HTX Môi trường Tân Sơn (LĐLĐ Thành phố Thanh Hóa)...

3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống BLGĐ.

- Công tác tuyên truyền về Luật “Phòng chống bạo lực gia đình”, về “Bình đẳng giới” ở một số các cấp công đoàn, nhất là CĐCS khối các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn hạn chế, chưa thường xuyên, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong việc tổ chức thực hiện.

- Việc tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc triển khai, thực hiện Luật phòng chống bạo lực trong gia đình còn hình thức, có lúc có nơi còn xem nhẹ. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm thường xuyên đến công tác phòng chống bạo lực gia đình.

- Một số cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là nam giới nhận thức về pháp luật, về bình đẳng giới còn hạn chế, mang nặng tư tưởng định kiến giới, thậm chí còn vi phạm pháp luật.

4. Đánh giá chung:

Qua 05 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm và chỉ đạo thực hiện Luật đến từng CNVCLĐ. Đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức, tư tưởng của chị em phụ nữ được nâng cao, đặc biệt là nhận thức về Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Tình hình bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đã  được giảm thiểu và không có vụ bạo lực gia đình phức tạp nào xảy ra, an ninh trật tự được đảm bảo, CNVCLĐ yên tâm chăm lo gia đình và hoàn thành nhiệm vụ góp phần xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”.

Đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình là một nhiệm vụ quan trọng tạo nên một môi trường xã hội lành mạnh, ổn định, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình; sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, các đoàn thể và cộng đồng xã hội. Để hạn chế được nạn bạo lực thì cả cộng đồng cần phải chung tay giải quyết, xem và nhận thức được rằng đây là vấn đề xã hội cần được quan tâm, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Do vậy, Tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới tới cộng đồng và từng gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của con người đối với bạo lực, nói không với bạo lực gia đình là việc làm thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của cộng đồng xã hội trong đó có vai trò  của công đoàn các cấp./.


Lương Thị Huyền, Chuyên viên Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa