Liên kết website

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2013

1. Công tác trọng tâm tháng 11/2013

- Phối hợp với Báo Lao động ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trên báo Lao động giai đoạn 2013 - 2018.

- Tăng cường cán bộ đi cơ sở nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động; tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo thu kinh phí công đoàn 2% và Quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2013.

 

2. Các hội nghị:

01/11/2013

:

- Hội nghị giao ban tư tưởng.

20/11/2013

:

- Hội nghị tọa đàm giảng viên kiêm chức nhân ngày 20/11

25/11/2013

:

- Hội nghị xét sáng kiến đề nghị Bằng Lao động sáng tạo

26/11/2013

:

- Hội nghị Báo cáo viên

27-28/11

:

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra.

 

(Từng hội nghị sẽ có công văn mời họp riêng)