Liên kết website

Chi tiết văn bản
Số hiệu 13 /KH-LĐLĐ
Trích yếu Tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, của BCH Đảng bộ tỉnh
Ngày ban hành 2017-02-14
Nhóm văn bản Văn bản của tổ chức công đoàn
Cơ quan ban hành Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hóa
Thể loại Kế hoạch
Loại công việc
Người ký duyệt Hà Xuân Thành
Hiệu lực
Tải về