Liên kết website

Chi tiết văn bản
Số hiệu 45/KH-LĐLĐ
Trích yếu Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tụcthực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Ngày ban hành 2017-05-19
Nhóm văn bản Văn bản của tổ chức công đoàn
Cơ quan ban hành Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hóa
Thể loại
Loại công việc
Người ký duyệt Ngô Tôn Tẫn
Hiệu lực
Tải về