Liên kết website

Chi tiết văn bản
Số hiệu 44/KH-LĐLĐ
Trích yếu Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”
Ngày ban hành 2017-05-22
Nhóm văn bản Văn bản của tổ chức công đoàn
Cơ quan ban hành Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hóa
Thể loại Hướng dẫn
Loại công việc
Người ký duyệt Ngô Tôn Tẫn
Hiệu lực
Tải về