Liên kết website

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Khu đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi  TP Thanh Hoá)
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Chủ tịch: Nguyễn Duy Hưng
ĐTCQ: 037.3753944
NR: 037.3910392
DĐ: 0982355348

 alt


CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Khu đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi  TP Thanh Hoá)             
Email: JLIB_HTML_CLOAKING  
Phó Chủ tịch: 
ĐTCQ: 0373.856.859

DĐ: