Liên kết website

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
( Số 43 - Đại Lộ Lê Lợi TP Thanh Hoá )
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Chủ tịch:     Đào Công Bình
ĐTCQ: 037.851.600
DĐ: 0912.605.507
    alt    

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

( Số 43 - Đại Lộ Lê Lợi TP Thanh Hoá )
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Phó chủ tịch:     Mai Đức Hưng                                            
ĐTCQ: 037.851.600
DĐ: 0914.403.841

   alt