Liên kết website

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG
(Số 36 - Đại lộ Lê Lợi –  Lam Sơn - TP Thanh Hoá)
Email: JLIB_HTML_CLOAKING ; JLIB_HTML_CLOAKING

Chủ tịch:  Nguyễn Công Tuấn

ĐTCQ: 037.3219969
NR: 037.3753.429
DĐ: 0903.219.557

alt


CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG
(Số 36 - Đại lộ Lê Lợi –  Lam Sơn - TP Thanh Hoá)                              
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh
ĐTCQ: 037.3853.874
DĐ: 0915.772.808
alt 

Phó chủ tịch: Lê Văn Thực

ĐT: 0944.852.816