Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THANH HOÁ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH  PHỐ THANH  HOÁ
(Số 04 – Nguyễn Du – Lam Sơn – TP Thanh Hoá)
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Chủ tịch: Hoàng Thị Yến
ĐT CQ: 0373.717.522
NR: 0373.750.975
DĐ:0912.605.317
   alt  

                                                                                                   

Phó chủ tịch : Phạm Ngọc Điệp                                                 alt

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

- Điện thoại:  CQ: 0373.728.338

                    DĐ: 0904.437.333

Phó chủ tịch: Lê Anh Tuấn                                                         alt                                       

CQ: 0373.852.211

DĐ: 0972.822.072