Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ SẦM SƠN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ SẦM SƠN
( Số : 57 – Nguyễn Du – Trung Sơn – TX Sầm Sơn )  alt
Email:     JLIB_HTML_CLOAKING
Chủ tịch :     Nguyễn Văn Khoa
ĐTCQ :    037.3827.145
DĐ :         0912.812.805

JLIB_HTML_CLOAKING


Phó chủ tịch: Lê Ngọc Chinh

Điện thoại: 01259.834.298                               alt

JLIB_HTML_CLOAKING
Chủ tịch công đoàn giáo dục: Nguyễn Hữu Tuấn alt

ĐT: 0984.574.634

JLIB_HTML_CLOAKING