Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÁ THƯỚC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÁ THƯỚC
( Thị trấn Cành Nàng – Bá Thước – Thanh Hoá )
Email:   JLIB_HTML_CLOAKING             .
Chủ tịch :     Trương Văn Dũng

Email: JLIB_HTML_CLOAKING
ĐTCQ :    037.880.567
NR :        0975.161.493
DĐ:        0915.905.270Phó chủ tịch: Lê Hùng Cường

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

ĐT: 0917.282.268