Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG SƠN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG SƠN
( Thị trấn Rừng Thông - Đông sơn – Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING              .
Chủ tịch :Lê Ngọc Đính     

ĐTCQ :    037.820.899

DĐ :   0979.740.494    
    Phó chủ tịch: Le Huu Hien                                                    


DĐ: 0122.338.2888