Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀ TRUNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀ TRUNG
( Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung – Hà Trung – Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING              .
Chủ tịch :    Phạm Thị Minh

 Email: phamhaminh1709@gmail.com

ĐT CQ :     0373.836.436
Nr :            0373.620.647
DĐ:         01238.988.709

     Phó chủ tịch :    Lê Thị Khánh                                  

CQ: 0373.836.436

Nr :         0373.770.425
DĐ:         0917.278.036

             
alt