Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HẬU LỘC


IÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HẬU LỘC    
( Thị trấn Hậu Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hoá )      

Email:       JLIB_HTML_CLOAKING         .

Chủ tịch : Trinh Ngoc Quang
ĐTCQ :    0373.831.205
DĐ:               
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HẬU LỘC   

( Thị trấn Hậu Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hoá ) 
Email:                .
Phó chủ tịch :   Nguyễn Đức Tuyên       
Email : JLIB_HTML_CLOAKING

DĐ; 0973294239

CQ; 0373831205