Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HOẰNG HOÁ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HOẰNG HOÁ
( Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hoá - Thanh Hoá )
Email:   JLIB_HTML_CLOAKING             .
Chủ tịch :Nguyễn Minh Hùng   Email JLIB_HTML_CLOAKING   alt
ĐTCQ :    037.865.364
NR :        037.3643.171
DĐ :        0912.179.151

Phó chủ tịch: Lê Sỹ Kiên 

Email: JLIB_HTML_CLOAKING                                        alt

DĐ:   0983.377.304