Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LANG CHÁNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LANG CHÁNH
( Phố 3,  thị trấn Lang Chánh – Lang Chánh – Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING     

Mail: JLIB_HTML_CLOAKING          .
Chủ tịch :     Đỗ Duy Hạnh

NR: 0373.874.460; 

ĐTCQ :    0373.874.201

DĐ:             0982.874.460

alt
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LANG CHÁNH
( Phố 3,  thị trấn Lang Chánh – Lang Chánh – Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING              .
Phó chủ tịch :   Thiều Đình Đính

Email: JLIB_HTML_CLOAKING   

Điện thoại cơ quan: 0373.874.201;

NR:0968.005.632;

DĐ: 0976.681.484