Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG LÁT

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG LÁT
(  Khu 2, thị trấn Mường Lát – Mường Lát  )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING              .
Chủ tịch :     Phạm Bá Sáng
CQ:             0378.997.321   
NR :          
DĐ:             0977.629.464

        .
Phó chủ tịch :     Lương Văn Cường
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
DĐ:             0949.088.518 , 0977.897.019