Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGỌC LẶC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGỌC LẶC
( Phố Lê Lai,  thị trấn Ngọc Lặc – Ngọc Lặc – Thanh Hoá)
Email: JLIB_HTML_CLOAKING    

JLIB_HTML_CLOAKING

 Chủ tịch :  Nguyễn Đăng Khoa
ĐTCQ :    0373.871.012

NR: 0373.573.333
DĐ:         0948.391.968

altLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGỌC LẶCb                                    

Phó chủ tịch : Đinh Thị Ánh
JLIB_HTML_CLOAKING

điện thoại:  CQ: 037387102;

DĐ: 0987265642

alt