Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NHƯ THANH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NHƯ THANH
( Thị trấn Bến Sung- Như Thanh- Thanh Hoá )
Email:    JLIB_HTML_CLOAKING            .
Chủ tịch :    Nguyen Van Len
ĐT CQ :     0373.848.136
DĐ:         0918.062.089


Phó chủ tịch: Phùng Đức Hạnh

DĐ: 0984.567.360                     

alt

Chỉ tịch Công đoàn ngành giáo dục:

Lương Văn Mừng

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Điện thoại:

+ Cơ quan: 0373848700

+ Di động: 0914337404