Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG CỐNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG CỐNG
( Thị trấn Nông Cống – Nông Cống – Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING .
Chủ tịch :     Lê Đức Cường
ĐTCQ :    0373.839.629
NR :        0373.839.960
DĐ:         0915.909.217
alt

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG CỐNG
( Thị trấn Nông Cống – Nông Cống – Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING .
Phó chủ tịch :   Nguyễn Văn Ngự
NR :        0373.839.866
DĐ:         0918.052.971