Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUAN HOÁ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUAN HOÁ
Email:       JLIB_HTML_CLOAKING          .
(  Thị trấn Quan Hoá  – Quan Hoá - Thanh Hoá )
Chủ tịch :   Hà Đức Liệu  
ĐTCQ :             0373.236.920
DĐ:                  0949.077.796
         alt Phó chủ tịch: Trương Thị Nhung    

NR: 0373.875.304

DĐ: 0916.543.405