Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUAN SƠN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUAN SƠN
( Thị trấn Quan Sơn – Quan Sơn – Thanh Hoá )
Email:                .
Chủ tịch :     Hà Văn Mới
ĐTCQ :    037.590.077
NR :        037.590.208
DĐ :         01253.033.512
alt