Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
( Thị trấn Lưu Vệ – Quảng xương – Thanh Hoá )
Email: JLIB_HTML_CLOAKING               .
Chủ tịch :    Hoang Thi Hang
ĐTCQ :           0373.863.311

DĐ :               0915.324.959
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                      
(hó chủ tịch: Trần Bá Trường

ĐT: 0988.355.909

  alt   

Chủ tịch Công đoàn giáo dục: Nguyễn Thị Thu

Địa chỉ Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Điện thoại cơ quan: 037.3863482

Điện thoại nhà riêng: 037. 3855611

Điện thoại di động:0949.357102