Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THẠCH THÀNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THẠCH THÀNH
( Thị trấn Kim Tân – Thạch Thành )
Email:   JLIB_HTML_CLOAKING              .
Chủ tịch :     Hà Long Biên
ĐTCQ :    037.877.169

DĐ: 0915.041.340

alt

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THẠCH THÀNH                                                       
( Thị trấn Kim Tân – Thạch Thành )
Email:   JLIB_HTML_CLOAKING              .
Phó chủ tịch :     Trịnh Thế Liên
ĐTCQ :    0373.877.169

ĐTNR: 0373.840.845

DĐ: 0976.242.559

           alt                         

Chủ tịch công đoàn giáo dục: Nguyễn Ngọc Phương
Email: JLIB_HTML_CLOAKING  

ĐT CQ: 0373.877.197    NR: 0373.877.845

DĐ:0949.118.220


Phó chủ tịch công đoàn giáo dục : Trương Đình Bàng

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

ĐT CQ: 0373.877.069 

DĐ: 0949.118.260