Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỌ XUÂN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỌ XUÂN
( Thị trấn Thọ Xuân – Thọ Xuân – Thanh Hoá )
Email: JLIB_HTML_CLOAKING               .
Chủ tịch :     Nguyễn Thành Luân
ĐTCQ :    037.833.280
NR:                 0373.541.376
DĐ:                  0983.541.376
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỌ XUÂN
( Thị trấn Thọ Xuân – Thọ Xuân – Thanh Hoá )
Email:   JLIB_HTML_CLOAKING              .
Phó chủ tịch :     

Nguyễn Danh Thắng

Điện thoại:

+ Cơ quan : 0373 833 280.

+ Di động:  0984 338 559.


                                         alt