Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THƯỜNG XUÂN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THƯỜNG XUÂN
( Thị trấn Thường Xuân – Thường Xuân – Thanh Hoá )
Email: JLIB_HTML_CLOAKING             .
Chủ tịch :     Hoàng Văn Quyến
ĐT CQ :        0378..678.086
NR: 0373873.065
DD:      0904.649.465

Phó chủ tịch: Trịnh Thanh Tùng

ĐT: 0373 873083; 0915700616


Chủ tịch công đoàn giáo dục: Bùi Thị Ngọc

ĐT: 0378653888; 0911251386