Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYÊN TĨNH GIA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  HUYÊN TĨNH  GIA
( Tiểu khu 1, Thị trấn Tỉnh Gia – Thanh Hoá )
Email:                .
Chủ tịch :   Nguyễn Thị Hóa  
ĐT CQ :     0373.861.153
DĐ:           0904.966.316

alt

Phó CT: Nguyễn Văn Chuyên                                              :   alt

DĐ: 0913.846.989