Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TRIỆU SƠN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TRIỆU SƠN
( Thị trấn Triệu Sơn -  Triệu Sơn - Thanh Hoá )
Email:                .
Chủ tịch :     Hoàng Văn Huy
ĐTCQ :    0373.867.605
DĐ:                  0904.604.509