Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH LỘC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH LỘC
( Thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hoá )                        alt
Email:   JLIB_HTML_CLOAKING              .
Chủ tịch : Lưu Thị Thương    

Email: JLIB_HTML_CLOAKING
ĐTCQ :    0373.870.070
DĐ:        0986.633.369
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH LỘC
( Thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc – Thanh Hoá )
Email:                .
Phó chủ tịch :     Phạm Duy Hưng
DĐ:         0977.217.059