Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN ĐỊNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN ĐỊNH
(Thị trấn Quán Lào – Yên Định – Thanh Hoá)
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING                .
Chủ tịch: Vũ Đức Nghĩa
ĐTCQ: 0373.869.041
DĐ:     0904.730.808Phó chủ tịch: Lưu Xuân Giáp                                                        alt

ĐT: 0982.869.135