Liên kết website

CÔNG ĐOÀN CT CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

CÔNG ĐOÀN  CT CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
( Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hoá )
Email:               
Chủ tịch :     Phạm Văn Chinh
ĐT CQ :     037.834.091
DĐ :         0912.280.795

Phó chủ tịch: Nguyễn Huy Ky

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

DĐ: 0912.031.495

CQ: 0373.834.909