Liên kết website

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2017

I. Công tác trọng tâm tháng 01/2017:

1. Các cấp công đoàn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

2. Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động. Tổ chức “Tết sum vầy” năm 2017 cho công nhân lao động.

 II. Dự kiến các hội nghị tháng 01/2017: 

Thời gian

Nội dung

09/01/2017

Sáng

- HN tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Chiều

- HN triển khai, hướng dẫn Đại hội Công đoàn các cấp.

17/01/2017


- Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2017

18/01/2017


- Triển khai Nghị quyết TW4, TW5, TW6 - Khóa XII

(Lưu ý: Từng hội nghị sẽ có công văn mời dự riêng)