Liên kết website

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

I. Công tác trọng tâm tháng 02/2017:

1. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

2. Chỉ đạo các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị CBCC, VC, Hội nghị Người lao động năm 2017.

 

II. Dự kiến các hội nghị tháng 02/2017:

 

Thời gian

Nội dung

27/02/2017

 

HN Giao ban các doanh nghiệp FDI

28/02/2017

Sáng

HN Báo cáo viên

Chiều

HN Giao ban tư tưởng

 

(Lưu ý: Từng hội nghị sẽ có công văn mời dự riêng)