Liên kết website

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017

I. Công tác trọng tâm tháng 3/2017

1. Xây dựng Đề án sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố, báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế dộ chính sách đối với CNVCLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBCC, VC, hội nghị NLĐ, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức đại hội điểm chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội theo kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

II. Dự kiến các hội nghị tháng 3/2017

 

Thời gian

Nội dung

Ngày 08/3/2017

 

Sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công

Ngày 27/3/2017

Sáng

HN Báo cáo viên

Chiều

HN Giao ban phát triển đoàn viên

Ngày 30/3/2017

 

HN Giao ban tư tưởng(Lưu ý: Từng hội nghị sẽ có công văn mời dự riêng)