Liên kết website

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

I. Công tác trọng tâm tháng 4/2017

1. Tập trung chỉ đạo Đại hội CĐCS và tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017

2. Phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế lao động (01/5/).

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ.

II. Dự kiến các hội nghị tháng 4/2017 

Thời gian

Nội dung

Ngày 26/4/2017

 

HN Báo cáo viên

Ngày 28/4/2017

Sáng

HN Giao ban tư tưởng

Chiều

HN giao ban các doanh nghiệp FDI

(Lưu ý: Từng hội nghị sẽ có công văn mời dự riêng)