Liên kết website

Các kỳ đại hội công đoàn TH

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII (2013-2018)

-  Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 3013 tại Hội trường 25B của tỉnh.

- Dự Đại hội có 382 đại biểu đại diện cho trên 230 CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn trong tỉnh.


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THANH HÓA LẦN THỨ XVII (2008 - 2013)

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ

Công đoàn với công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhiệm kỳ 2008-2013

Trong nhiệm kỳ qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nói chung và công tác giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu - nại tố cáo ( KNTC) của đoàn viên CNVC-LĐ nói riêng là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, trong hệ thống và các ban ngành chức năng vào cuộc để từng bước đáp ứng yêu cầu của đoàn viên và người Lao đông