Liên kết website

DS BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2013 - 2018

alt

DANH SÁCH

ỦY VIÊN BCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HOÁ  KHÓA XVIII

(NHIỆM KỲ 2013- 2018)

 

TT

Họ tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

1.       

Ngô Tôn Tẫn

TUV- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

2.       

Lương Thị Minh

Phó CT Thường trực  Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá

3.       

Vũ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá

4.       

Hà Xuân Thành

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

5.       

Trần Văn Chính

UVBTV-  Trưởng ban Tài chính - LĐLĐ tỉnh

6.       

Lê Văn Giang

UVBTV- Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh

7.       

Đinh Đăng Luyện

UV BTV-Trưởng Ban Tuyên giáo-  LĐLĐ tỉnh

8.       

Nguyễn Ngọc Quang

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

9.       

Nguyễn Văn Thu

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

10.   

Lê Thị Kim Liên

UVBTV, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

11.   

Nguyễn Mnh Cảnh

UVBCH, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

12.   

Bùi Văn Soái

UV BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

13.   

Vũ Tuấn Minh

UV BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ KKT Nghi Sơn

14.   

Mai Bá Nam

UV BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh

15.   

Hoàng Thị Yến

UV BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thanh Hoá

16.   

Đào Công Bình

UVBTV  LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT

17.   

Bùi Quốc Nghênh

UVBCH - Phó trưởng Ban CS-PL- LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

18.   

Phạm Sỹ Hiệp

UVBCH LĐLĐ tỉnh-Giám đốc TTDN Công đoàn T.Hoá

19.   

Lê Thị Hương

 GĐ-CTCĐ Cty TNHH khách sạn DLDV CĐ T.Hóa

20.   

Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch CĐN Công Thương

21.   

Mai Gia Bình

Chủ tịch CĐ Ngành Y tế

22.   

Lê Thanh Sơn

Chủ tịch CĐ ngành Giao thông VT

23.   

Nguyễn Công Tuấn

 Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng

24.   

Tạ Thị Liên

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn

25.   

Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sầm Sơn

26.   

Nguyễn Minh Hùng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hóa

27.   

Đỗ Đình Cường

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quảng Xương

28.   

Nguyễn Thị Hoá

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện  Tĩnh Gia

29.   

Vũ Ngọc Huế

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nga Sơn

30.   

Lê Thị Thương

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Lộc

31.   

Hà Long Biên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thành

32.   

Trịnh Thị Khanh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Thủy

33.   

Hoàng Văn Huy

Chủ tịch Liên đoàn Lao động  huyện Triệu Sơn

34.   

Lê Thanh Hải

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Như Xuân

35.   

Hà Văn Mới

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn

36.   

Phạm Văn Chinh

CTCĐ Cty CP Mía đường Lam Sơn

37.   

Nguyễn Bá Nhuần

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

38.   

Nguyễn Thị Quyết

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

39.   

Nguyễn Xuân Song

Chủ tịch CĐ Trường ĐH Hồng Đức

40.   

Lê Xuân Minh

Trưởng phòng, Chủ tịch CĐ Sở KH&CN Thanh Hoá

41.   

Triệu Huy Tạo

Chi cục trưởng Phòng chống TNXH-Sở LĐ-TBXH T.Hoá

42.   

Trần Viết Trường

GĐ Điện lực TP T. Hoá- CTCĐ Cty Điện lực Thanh Hoá.

43.   

Nguyễn Văn Hiếu

UV BCH LĐLĐ tỉnh, Phó GĐ Bảo hiểm xã hội tỉnh

44.   

Trần Đoàn Viên

UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ Cty Xi măng Bỉm Sơn

45.   

Phạm Thị Hiền

UVBTV Công đoàn Cty TNHH Sakurai- KKT Nghi Sơn

 

Ngô Tôn Tẫn

Lương Thị Minh

Vũ Anh Tuấn

Hà Xuân Thành

Trần Văn Chính

Lê Văn Giang

Đinh Đăng Luyện

Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Văn Thu

Lê Thị Kim Liên

Bùi Văn Soái

Vũ Tuấn Minh

Mai Bá Nam

Hoàng Thị Yến