Liên kết website

Các kỳ đại hội công đoàn TH

-  Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 3013 tại Hội trường 25B của tỉnh.

- Dự Đại hội có 382 đại biểu đại diện cho trên 230 CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn trong tỉnh.


Được tổ chức từ ngày  22 đến 24 tháng 6 năm 2008 tại khu Hội nghị 25B của tỉnh

Diễn ra từ ngày 01/02/7/2003 tại Hội trường lớn 25B của tỉnh.

Diễn ra từ ngày 27 - 29/5/1998 tại hội trường lớn 25B của tỉnh.

Diễn ra từ ngày 19 - 21/5/1993 tại Khu hội nghị 25B của tỉnh.

Diễn ra từ ngày 29 - 31/8/1988 tại Hội trường lớn 25B của tỉnh.

Khai mạc từ  5 - 7/8/1983 tại Hội trường lớn 25B của tỉnh.

Khai mạc từ ngày 7/11/1977 tại khu hội nghị 25B , thị xã Thanh Hoá

Khai mạc từ ngày 4/7/1974 tại khu hội nghị 25B thị xã Thanh Hoá.

Đại hội từ ngày 15/5/1970 tại Sầm Sơn - Thanh Hoá.

Đại hội từ ngày 2 - 7/8/1963 tại thị xã Thanh Hoá.

Diễn ra vào tháng 2 năm 1961 tại thị xã Thanh Hoá.

Họp từ ngày 15 - 20/7/1960 tại thị xã Thanh Hoá.

Họp từ ngày 18 - 22/7/1957 tại thị xã Thanh Hoá.

Họp từ ngày 25/5/1951 tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn

Họp vào tháng  12/1950. Tại thôn Tam Lạc, xã Xuân Thọ, huyện Thọ Xuân (nay thuộc huyện Triệu Sơn).

Họp từ ngày 02 - 04 tháng 3 năm 1949.

Họp vào tháng 12 / 1948. Tại làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.