Liên kết website

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

Họp vào tháng  12/1950. Tại thôn Tam Lạc, xã Xuân Thọ, huyện Thọ Xuân (nay thuộc huyện Triệu Sơn).

Ông Đỗ Xuân Trạc
Sinh năm 1920

Về dự có 150 đại biểu thay mặt cho trên 1,5 vạn đoàn viên.
- Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm là "Thống nhất lực lượng để xây dựng Công đoàn vững mạnh, duy trì và đẩy mạnh sản xuất"
- Đại hội bầu ra BCH mới gồm 15 uỷ viên

Đồng chí Đỗ Xuân Trạc được bầu làm thư ký.