Liên kết website

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII

Đại hội từ ngày 2 - 7/8/1963 tại thị xã Thanh Hoá.

Về dự có 230 đại biểu thay mặt cho 20.569 đoàn viên tại 589 công đoàn cơ sở trong tỉnh.
- Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn trong thời gian 1964 - 1965 và phát động CNVC -LĐ hưởng ứng cuộc vận động : "Mỗi người làm việc bằng hai, vì Miền Nam ruột thịt" góp phần xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
- Đại hội bầu BCH gồm 25 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự  khuyết, 7 ủy vên thường vụ.
Đồng chí Trần Tiến Quân được bầu làm Thư ký.
Các đồng chí Lê Chu Siêu và Phạm Ngọc Tự làm phó Thư ký.
- Năm 1964 đồng chí Phan Dương được bầu bổ sung làm Thư ký thay đồng chí Trần Tiến Quân sang làm Phó chủ tịch Uỷ ban tỉnh.